วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วันจันทร์ ที่3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
08.30 รายงานตัวและทำงานที่หน้าห้องนายอำเภอ
วันแรกก็ไม่ได้ทำอะไรมาก เขียนรายชื่อ กพ.ลงสมุดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 195 คน
เสร็จแล้วก็ถ่ายเอกสาร

วันอังคาร ที่4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
- รับโทรศัพท์-เดินเอกสาร - ถ่ายเอกสาร
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์
- รับโทรศัพท์
- พิมพ์งาน
-เสนอหนังสือ

วันพุธ ที่5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
- เสนอหนังสือ - ถ่ายเอกสาร
- เดินเอกสาร - พิมพ์งาน
-เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
- ลงรับหนังสือ-ออกเลขส่งหนังสือ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ถ่ายเอกสาร - ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์
- รับโทรศัพท์ - พิมพ์งาน - ตรวจทานหนังสือ
- เสนอหนังสือ

วันศุกร์ ที่ 7 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- รับโทรศัพท์ - พิมพ์งาน - เดินเอกสาร
- ตรวจทานหนังสือ - เสนอหนังสือ
- พิมพ์งาน

วันจันทร์ ที่ 10 พฤจิกยน พ.ศ. 2551
- ถ่ายเอกสาร - เดินเอกสาร
- พิมพ์งาน - เสนอหนังสือ
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์
- ตรวจทานหนังสือ

วันอังคาร ที่ 11 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- ถ่ายเอกสาร - พิมพ์งาน

วันพุธ ที่ 12 พฤจิกายน พ.ศ.2551
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่หนังสือ
- ถ่ายเอกสาร - พิมพ์งาน
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์
-เสนอหนังสือ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
-พิมพ์งาน - ถ่ายออกสาร
- เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

วันศุกร์ ที่ 14 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหนังสือ -ออกเลขส่งหนังสือ
- ถ่ายเอกสาร - พิมพ์งาน
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์

วันจันทร์ ที 17 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- พิมพ์งาน - ถ่ายเอกสาร
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์

วันอังคาร ที่ 18 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหนังสือ- ออกเลขส่งหนังสือ
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์
- พิมพ์งาน - ถ่ายเอกสาร

วันพุธ ที่ 19 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- ถ่ายเอกสาร - ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์
- เสนองาน

วันพฤหัสบดี ที่ 20 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
-ถ่ายเอกสาร - พิมพ์งาน
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์

วันศุกร์ ที่21 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- ถ่ายเอกสาร - พิมพ์งาน
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์
- เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

วันจันทร์ ที 24 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ถ่ายเอกสาร - พิมพ์งาน
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์

วันอังคาร ที่ 25 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- พิมพ์งาน - ถ่ายเอกสาร
- ส่งแฟกซ์

วันพุธ ที่ 26 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรบหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- พิมพ์งาน - ถ่ายเอกสาร
- ส่งแฟกซ์ - รับแฟกซ์

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- ส่งแฟกซ์ - พิมพ์งาน
- ถ่ายเอกสาร

วันศุกร์ ที่ 28 พฤจิกายน พ.ศ. 2551
- ลงรับหนังสือ - ออกเลขส่งหนังสือ
- พิมพ์งาน - ถ่ายเอกสาร
- เสนองาน
- ส่งแฟกซ์ - เก็บงานเข้าแฟ้ม